(+34) 94 681 00 58Contacta con nosotros

Claúsula de Formularios propios del centro

CLAUSULA FORMULARIOS PROPIOS DEL CENTRO 

 En cumplimiento de la legislación vigente y aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que el Responsable de los datos es el MARISTAK DURANGO. La finalidad del tratamiento de estos datos será la de informar sobre la oferta de cursos ofrecidos durante el año.

 La legitimación para el uso de estos datos está basada en el consentimiento otorgado por el/los tutor/es legal/es.

 Los datos recogidos no se cederán a terceros, salvo obligación legal.

 No se realizará ninguna transferencia internacional de datos ni análisis de perfiles.

 El responsable del fichero es MARISTAK DURANGO IKASTETXEA y en cumplimento con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación, entre otros; para ello deberá enviar una solicitud a la siguiente dirección Juan Antonio Abásolo 6, 48200 Durango o al e-mail protecciondatos@maristasiberica.es, que deberá ir acompañada del DNI u otro documento que acredite su identidad.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos solicitándolo por escrito al propio MARISTAK DURANGO y en nuestra página web: www.maristak.com

 

Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen eta indarrean dagoen legedia betez, jakinarazten dizugu datuen erantzulea Maristak Durango dela. Datu horien tratamenduaren helburua izango da urtean zehar eskainitako ikastaroen eskaintzaren berri ematea.

Datu horiek erabiltzeko legitimazioa legezko tutoreak emandako baimenean oinarritzen da.

Jasotako datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko betebeharra izan ezik.

Ez da datuen nazioarteko transferentziarik egingo, ezta hizkuntza-eskakizunen azterketarik ere.

Fitxategiaren erantzulea Maristak Durango Ikastetxea da, eta, datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudia betez, zuk bertara sartu ahal izango duzu bai zuzendu, ezabatu edo mugatu ahal izateko. Horretarako eskaera bat bidali beharko duzu, besteak beste, honako helbide honetara: Juan Antonio Abásolo 6, 48200 Durango edo posta elektroniko bat ondorengo helbidean: protecciondatos@maristasiberica.es, NANa edo zure nortasuna egiaztatzen duen beste agiri bat atxikiz.

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu, idatziz, Maristak Durango berari eta gure web orriari idatziz eskatuz: www.maristak.com

Volver arriba